VVE SERVICE ABONNEMENT (Rioolverzekering)

We krijgen er allemaal wel een keer mee te maken een verstopt toilet of een gootsteen waar het water in blijft staan en bij het douchen dat het water niet weg wil lopen  deze verstoppingen komen altijd  ongelegen en om dit probleem op te lossen komen er ook nog hoge kosten bij om de verstopping op te lossen en gemiddelde verstopping kost al snel € 150,00.

Bij duurzaam ontstoppingsservice (DOS)   weten we hoe vervelend het is om een verstopping te hebben in veel gevallen weten de bewoners al dat het veel geld gaat kosten om de verstopping op te lossen en gaan dan eerst zelf aan de slag om de verstopping op te lossen bijvoorbeeld met een trekveer in de leiding of met de tuinslang proberen ze zo de verstopping  met water op te lossen als dit niet lukt gaan ze de eerste kosten al maken door een fles ontstopper te kopen om deze door de leiding te spoelen in veel gevallen lost dit niets op en tast het alleen de leiding aan en in het ergste geval krijg je ook nog lekkage door dit agressieve  middel, en als dit niet lukt dan ben je al weer een halve dag verder en nog niets opgelost en moet alsnog een ontstoppingsbedrijf komen.

Voor bewoners van een appartement hebben we een oplossing gevonden het is vaak zo dat als er een verstopping in de woning zit  de kosten voor de bewoner zelf zijn en als de verstopping buiten de woning zit b.v. in de standleiding of in de afvoer naar het gemeente riool  dan vallen deze kosten onder de vve, bij DOS kunt u per woning een rioolverzekering af sluiten de kosten zijn dan € —– per maand (excl. BTW). Het is ook mogelijk dat elke bewoner mee doet van het appartement dan kunnen we een totaal prijs maken voor alle leidingen van het appartement de kosten per woning blijft hetzelfde maar er zal dan nog gekeken worden naar de standleiding en de afvoerleiding naar het gemeente riool hier zal dan een prijs van gemaakt moeten worden .

Voordelen om het gezamenlijk te doen zijn :
1.  Geen onverwachte hoge kosten
2.  Geen discussie of het wel of niet in de woning zit
3.  Allemaal hetzelfde aanspreek punt
4.  Iedereen kan de melding doen als alles verstopt zit dus er hoeft niet eerst overlegt te worden dit kan schade voorkomen
door overstroming.
5.  Bij het afsluiten van een contract zal elke bewoner een brief krijgen hoe te handelen bij een verstopping om verdere schade
te voorkomen
6.  Bij een algehele verstopping zal er zo spoedig mogelijk een monteur langs komen en bij een normale verstopping zal deze
binnen 24 uur opgelost worden
7.  Duidelijkheid voor iedereen